Stellenbosch se ‘dorpswingerd’ voel eerste trap van ‘parsvoete’

Date posted:
February 28, 2012

Een van Suid-Afrika se mees besondere wingerde, die Absa Perold-dorpswingerd op Stellenbosch, is die afgelope naweek vir die eerste keer gepars. Hierdie unieke wingerd, wat drie jaar gelede in die hartjie van Stellenbosch aangelê is om die dorp se wynbou-erfenis te huldig, bestaan uit 800 pinotage-stokke wat oor ‘n kwart hektaar geplant is op die hoek van Jonkershoekweg en Maraisstraat.

Meer as die helfte van die stokke in die Absa Perold-dorpswingerd word “besit” deur individue wat met die aanplant van die wingerd die kans gegee is om ‘n paar stokke te bekom om deel te word van hierdie unieke inisiatief om ‘n pinotage-wingerd in Stellenbosch te vestig.

Volgens Beyers Truter, voorsitter van die SA Pinotage-Assosiasie en eienaar van ‘n paar van die wingerd se stokke, is die doel van die Absa Perold-dorpswingerd om Stellenbosch se wynerfenis te huldig.

“Vanuit die staanspoor was dit ‘n uitgemaakte saak dat dit ‘n pinotage-wingerd sou wees,” sê Truter, wat ook as Mnr. Pinotage bekend staan. “Pinotage is Suid-Afrika se bekendste inheemse druifsoort. En die vader van pinotage, die wingerddeskundige Abraham Izak Perold, het letterlik net oor die straat van die wingerd gewoon.”

Prof. Perold het in 1925 die pinotage-deurbraak gemaak deur twee druifsoorte, pinot noir en hermitage, met mekaar te kruis.

Tydens wingerd se eerste amptelik pars het trotse stokkie-eienaars hul druiwe gesny en getrap onder die wakende oog van verteenwoordigers van die Universiteit van Stellenbosch se Wingerd- en Wynboufakulteit. Die universiteit hou saam met die Pinotage-Assosiasie ‘n oog oor die wingerd wat ook ‘n navorsingsdoel het.

Volgens dr. Albert Strever van die Department Wingerdbou- en Wynkunde, verteenwoordig die Absa Perold-dorpswingerd ‘n aansienlike mate van innovering.

“Elke ry is teen ‘n ander hoek met die son geplant wat vir ons ‘n idee gaan gee wat die invloed van verskillende hoeke tot die sonrigting deur die loop van die seisoen,” sê dr. Strever. “Die wingerd word ook glad nie met enige chemiese middel gespuit nie. Hy dien dus as ‘n baie interessante navorsingswingerd vir ons studente, van die wingerd self tot die finale produk in die bottel.”

Prof. Bernard Lategan, stigtingsdirekteur van die Universiteit van Stellenbosch se Instituut vir Gevorderde Studie (Stias) op wie se grond die wingerd staan, meen dit is belangrik dat die dorpswingerd innovering verteenwoordig.

“Dit was aanvanklik die idee van die Stellenbosse Munisipaliteit om ‘n dorpswingerd te vestig, en saam met Absa en die SA Pinotage-Assosiasie het Stias die projek gesteun aangesien die unieke ryrigtings beslis navorsingswaarde kan hê,” sê prof. Lategan. “Hierbenewens bied die vestiging van hierdie wingerd ook ‘n stuk sigbare en tasbare bemarkingsgereedskap vir die universiteit waarmee hy sy verbintenis tot die wynbedryf en die uitbou van ‘n wynkultuur aan huidige en voornemende studente kan illustreer, sowel as vir Suid-Afrikaanse en internasionale besoekers aan Stellenbosch.”

Wat die eerste vrag druiwe betref, sal die wyn gemaak word deur die universiteit in samewerking met die SA Pinotage-Assosiasie.

“Die wingerd is nou maar eers drie jaar oud, so ons sit nie met ‘n wavrag vol druiwe nie,” sê Truter. “Daar sal darem ‘n paar bottels vir elk van die wingerd se ‘eienaars’ wees. Maar namate die wingerd ouer word en ons meer druiwe kry, sal die besonderse wyn aan die publiek beskikbaar gestel word.”

Mense wat belang stel om ‘n stukkie van die Absa Perold-dorpswingerd op Stellenbosch te bekom, kan die Pinotage-Assosiasie kontak by admin@pinotage.co.za.

Einde

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Planet Wine | All rights reserved | Privacy Policy

Website Design by Bios Bois - Your IT Nerds of the West Coast

facebookinstagram