Boland Kelder staan op vir Afrikaans!

Date posted:
August 30, 2012

Kultuur is die “skeppinge van menslike werksaamheid en vernuf”,  aldus die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT), en taal, as een van die vernaamste van hierdie skeppinge, is die “middel om gedagtes en gevoelens aan ander kenbaar te maak”.

 

In ons moderne wêreld waar kitsoplossings vir alles gesoek word, ly taal gewoonlik eerste en die meeste, veral met vandag se sosiale media waar afkortings vir alles gevind en ? taal soos Afrikaans verguis word.  Omdat Afrikaans so ? pragtige en beskrywende taal is, het Boland Kelder besluit om ‘n lansie te breek daarvoor en wynverwante woorde in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) te borg.

 

“Boland Kelder het bygedra tot die vaslegging van die rykdom, kleurrykheid en verskeidenheid van Afrikaans deur woorde soos wynmoer, wynsnob, wynhuis, bakleiwyn en wynvlieg te borg,” sê die WAT.

 

Volgens Bennie van Rensburg, Boland Kelder se direkteur van verkope en bemarking, is Afrikaans ? integrale deel van die Suid-Afrikaanse wynbedryf en is daar is ? soort sinergie tussen die twee. 

 

“Hulle het as’t ware hand aan hand groot geword en daarom voel ons sterk daaroor om ons klein bydrae te maak om hierdie pragtige taal te bewaar en uit te bou. Respek vir taal is net so belangrik soos respek vir self,” sê Van Rensburg.

 

“Ons is baie trots op die erkenning wat ons van die WAT ontvang het vir hierdie borgskap, maar voel ons klein bydrae om Afrikaans te beskerm en uit te bou, is ? saak van trots en respek: trots omdat ons ewe trots Suid-Afrikaans as Afrikaans is en respek omdat elke volk se kultuur dit verdien,” sê Van Rensburg.

 

(‘n Paar Suid-Afrikaanse wynprodusente kan gerus by Boland Kelder en ander produsente gaan kers opsteek oor die gebruik van Afrikaans in hul kommunikasie met die media, soos byvoorbeeld Steenberg. Dis uiters onprofessioneel om persvrystellings byvoorbeeld in Engels aan die Afrikaanse media te stuur,asook beledigend teenoor Afrikaans in die algemeen en die betrokke media in die besonder, en stel sowel die wynprodusent as sy skakelmaatskappy in ‘n swak lig. Hier by Planeet Wyn/Planet Wine weier ons om sulke onprofessisonele en beledigende gedrag te steun. Redakteur.)

 

Einde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Planet Wine | All rights reserved | Privacy Policy

Website Design by Bios Bois - Your IT Nerds of the West Coast

facebookinstagram